En algun moment la impermeabilització de l’edificació comença a donar símptomes de deteriorament i esgotament, això es pot veure quan són visibles les primeres taques per filtracions en les cobertes. Totes les solucions de impermeabilitzants tenen un temps de durada, aquest sol dependre de la qualitat i tipus d’impermeabilització i pot oscil·lar entre 14 i 30 anys. Quan aquest temps de vida passa caldrà tornar a realitzar la impermeabilització.

A GSI Constructora, comptem amb un equip de professionals on cada un compta amb una àmplia experiència en qualsevol classe d’impermeabilització.

Impermeabilización de terrazas y cubiertas

Existeixen diversos tipus d’impermeabilització

Làmines de cautxú

Asphalt Shingles

Les làmines de cautxú sintètic, també coneguda per les inicials, EPDM (etilè, propilè, diè i monòmer). Aquest tipus de làmines s’apliquen de manera similar a les làmines asfàltiques.

Sistemes líquids

impermeabilizacion en GSIconstructora en barcelona

Aquest tipus de material s’aplica de forma líquida a la superfície; amb corró, pistola d’aire o broca. Quan s’aplica aquest material es polimeritza donant com a resultat un revestiment elàstic i s’aconsegueix una pel·lícula impermeable.

Làmines asfàltiques

DIGITAL CAMERA

Aquest tipus de làmines estan compostes per un derivat de l’asfalt i el petroli. Per a l’aplicació en obres se li aplica calor amb un tipus de bufador especial per a aquest treball.

Si necessites un pressupost d’impermeabilització, no dubtis en contactar amb nosaltres, sense cap mena de compromís.