La inspecció tècnica d’edificis (ITE), és el control periòdic de l’estat dels edificis per tal de verificar si l’edifici està en bon estat. Aquest sistema de verificació és una obligació que tenen tots els propietaris d’habitatges plurifamiliars, ja que han de mantenir l’edifici en bon estat, a més de conservar i rehabilitar l’immoble.

 Aquest sistema d’inspecció tècnica d’edificis ITE va dirigit a:

  • Propietaris d’edificis i llars
  • Comunitats de propietaris

ITE inspeccion tecnica de edificios GSIconstructora

La finalitat de la inspecció ITE és controlar l’estat diari de l’edifici, verificant el deure que tenen els propietaris en conservar, restaurar i rehabilitar el seu edifici d’habitatges.

Per fer aquesta comprovació, l’agència d’habitatge pren com a base l’informe realitzat per la inspecció tècnica de l’edifici (ITE). Això pot ser favorable i atorgar el certificat d’aptitud, malgrat que aquest pugui ser apte o no apte.

A GSI Constructora, comptem amb els tècnics, enginyers, aparelladors i arquitectes necessaris per dur a terme aquesta inspecció de l’edifici. Tots els propietaris, i persones que ocupin els habitatges de l’edifici en qüestió, hauran de facilitar l’accés a l’habitatge i a les altres zones comunes de l’edifici amb la finalitat d’inspeccionar tot minuciosament.

Depenent del tipus, la gravetat i l’estat general de l’edifici, les deficiències poden ser:

  • Molt greu
  • Deficiències greus
  • Deficiències lleus
  • Sense deficiències
  • GSI Constructora

GSI Constructora, està preparada per a realitzar un informe detallat de tot l’edifici, i de ser necessari, oferir també als propietaris un pressupost i possibles solucions per rehabilitar aquelles zones que podrien fer que l’informe ITE no fos favorable.

No dubtis en contactar amb nosaltres si tens qualsevol dubte, estarem encantats d’ajudar-te.