El nostre servei de manteniment integral d’edificis és un dels serveis més demandats pels nostres clients, per la nostra gran experiència i especialitat en el manteniment preventiu, correctiu, conductiu i tècnic legal d’edificis e instal·lacions.

GSI Constructoraofereix solucions globals de manteniment integral d’edificis que garanteixin la conservació dels edificis, comunitats, habitatges e indústries. Som especialistes en manteniment d’instal·lacions elèctriques i mecàniques, sempre de forma eficaç i duradora. Sempre gestionant medis, optimitzant els consums, i assegurant als nostres clients el funcionament òptim d’edificis, comerços, indústries, residències i institucions.

El nostre equip d’experts, està format per enginyers i personal propi d’ofici, especialitzat en totes les àrees: climatització, electricitat, fontaneria, altres…

Mantenimiento Integral de edificios - GSIconstructora

 

Estudi d’instal·lacions i pla de manteniment

Tècniques avançades com la captació d’imatges termogràfiques, mesura del rendiment nominal en el moment de l’anàlisi i la mesura de la temperatura màxima de treball ens proporciona dades fiables que ens asseguren una presa de decisions adequades per la optimització o millora de les instal·lacions.

Tc= Temperatura del punt crític o calent (˚C)

Tn= Temperatura equivalent en condicions normals de treball (˚C)

Manteniment preventiu i normatiu – Manteniment integral d’edificis

En el servei de manteniment preventiu es realitzen operacions periòdiques detallades en els protocols d’operacions de manteniment, amb això s’aconsegueix prevenir els temps improductius i aconseguir un perfecte funcionament en els components de les instal·lacions.

No cal cap actuació o intervenció fins el proper estudi predictiu. Realitzar un seguiment per veure l’evolució del punt calent o crític usant la metodologia i el personal més adequat.

El manteniment normatiu es defineix com el manteniment a realitzar segons els diferents reglaments d’instal·lacions, els recomanats pel fabricant. Aquest està compost per inspeccions periòdiques i obligatòries que s’han de realitzar d’acord amb la legislació vigent que s’aplica a cada tipus d’instal·lació.

Manteniment correctiu

Consisteix en la resolució i reparació de les avaries del dia a dia que puguin sorgir en les instal·lacions. Si es presentés un imprevist, l’equip encarregat de les reparacions, ho hauria de solucionar en el menor temps possible, perquè la instal·lació, equip o sistema continués funcionant sense cap problema

Manteniment conductiu

Realització de manteniments rutinaris, inspeccions i controls. Aquestes tasques es realitzen de forma personalitzada amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament de qualitat perquè les instal·lacions funcionin perfectament.

Pots veure totes les opinions dels nostres clients escrivint en Google: GSI constructora
Data
Comentari article
Eduardo Lopez
Avaluació
51star1star1star1star1star