reformas en barcelona

A GSI Constructora, disposem d’un programa propi de control de qualitat i d’un pla de seguiment empresarial que assegura el compliment de la legislació vigent i la correcta execució de les obres, més enllà de l’acord a la LOE i les normes ISO.

El nostre equip està format per professionals que treballen d’acord amb les polítiques actuals de prevenció de riscos laborals, segons el Reial Decret 1627/97. Així mateix, les empreses o empleats subcontractats compleixen tots els requisits legals i normatius.

El nostre compromís amb el medi ambient es tradueix en una acurada política de protecció i preservació de l’entorn, contribuint així al desenvolupament responsable. Totes les nostres construccions i reformes realitzades compleixen amb les mesures, lleis i estàndards requerits.