Reforma de la cuina

  • Mobles
  • Electrodomèstics
  • Taulell
  • Instal·lació elèctrica i fontaneria

Podeu veure imatges del abans i el després. Com es pot apreciar ha estat un treball elegant i professional.