Reforma integral i canvis en la distribució

  • Redistribució de cuina independent, s’equipa i passa a ser semioberta cap a un passadís
  • Safareig exterior es tanca i passa a ser una extensió de la cuina
  • El bany s’amplia, es redistribueix y s’equipa
  • Saló / menjador s’amplia i queda semiobert a passadís
  • Substitució de fusteries exteriors de fusta per fusteries de PVC.
  • Noves portes interiors en roure decapé.
  • Nou sòl de parquet laminat sintètic color cendra.
  • Remodelació completa d’instal·lacions elèctriques, de fontaneria i de gas.