La magrana del Penedès (després)

Fou una reforma integral en la què el canvi de distribució de cuina va ser la protagonista. Es va aprofitar al màxim la seva complexa geometria, es va mesurar el replanteig tant dels soldats com dels enrajolats de cuina, i banys i es van acolorir les juntes a joc amb el paviment.